boto_transport boto_residus
boto_botiga

Tel?fon oficines:

933767528

Fax. 933757138 

recibaix@recibaix.com 

 
 

 

 

 

 

 

 


 

Recuperaci? de materials i il?lusions

Les persones contractades a Recibaix s?n persones amb factors de vulnerabilitat que dediquen la seva tasca a desenvolupar les activitats productives de l?empresa d?inserci?.

L?objectiu de la seva contractaci?, ?s a dir, del seu itinerari laboral, ?s que sigui el pas previ a la incorporaci? al mercat de treball ordinari. Durant el transcurs del seu contracte, cada persona ?s tutoritzat per un/a t?cnic/a d?inserci? i rep el suport permanent d?un/a t?cnic/a d?acompanyament a la producci? (la figura de l?encarregat/a).

Per assolir l?objectiu principal del programa, durant tot l?any, l?itinerari desenvolupa una ?mplia oferta d?activitats formatives estructurada en m?duls tem?tics, de seguiment i avaluaci? de la persona, aix? com accions d?intermediaci? laboral amb una tutoritzaci? permanent. La finalitat d?aquest ventall de formacions ?s que la persona participant augmenti compet?ncies laborals, b?siques i transversals; en definitiva, que estigui millor preparada per aconseguir la seva reinserci? sociolaboral.

Cal destacar que aquest conjunt d?accions s?emmarquen en el si del Programa d?accions per a la millora de l?ocupaci? i la inserci? laboral dels col?lectius en risc o situaci? d?exclusi? social (L?nies 1, 2, 3 i 4), ORDRE TSF/235/2017, del 13 d?octubre, gr?cies a Departament de Treball, Afers Socials i Fam?lies de la Generalitat de Catalunya, i?al Generalitat de Catalunya, i al Fons Social Europeu de la Uni? Europea:


Aquest suport permet la participaci? en el Programa d?un/a t?cnic/a d?acompanyament a la inserci? i d?un/a t?cnic/a d?acompanyament a la producci? per part d?una empresa d?inserci?, aix? com les Ajudes a les empreses d?inserci? per a la contractaci? de persones en situaci? o risc d?exclusi? social.


En darrer any, Recibaix Empresa d?Inserci? va contractar a 14 persones mitjan?ant aquests contractes d?inserci?. Desitgem que aquest 2017 ens permeti mantenir i fins i tot incrementar aquesta xifra.